Events

Šajā lapā atspoguļoti Orff mūzikas studijas grupu koncerti, tikšanās reizes ar ģimenēm, vecākiem. Klavieru un ģitāras klases audzēkņu koncerti. Ārpusstudijas aktivitātes, piedalīšanās pilsētsvētkos, sadarbības partneru pasākumos. Tālākizglītības semināri mūzikas skolotājiem.

Planned events

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju organizē semināru Aug 13, 2024 10:00

Elementārā muzicēšana un kustība. Metodiskie aspekti.

Aicināti pirmsskolu, sākumskolu mūzikas skolotāji, kā arī citi interesenti. Programma iepazīstinās ar mūsdienīgām  pieejām bērnu muzikālo  spēju attīstīšanā, pieredzējušo pašmāju mūzikas pedagogu  radītiem muzicēšanas modeļiem un jauniem metodiskiem materiāliem. Dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (8 stundas).

Vasaras kursi mūzikas skolotājiem Igaunijā Aug 19, 2024

Mūsu igauņu kolēģi šovasar rīko starptautisku kursu mūzikas skolotājiem ar lektorēm no Zviedrijas. Aicina piedalīties arī Latvijas skolotājus. Lauku pilsētiņā Poltsamā( uz ceļa starp Tartu un Tallinu). Pieteikšanās tieši pie rīkotājiem. Varu palīdzēt ar neskaidriem jautājumiem, tel. 26516010. Ar Igauņu aktīvākajiem skolotājiem- lektoriem Orff studijai cieša sadarbība jau 15 + gadus. Esam aicinājuši pie sevis, esam bijuši ciemos Potsamā, Tallinā, Mooste.

Event archive

Biedrības “Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” pieredzes apmaiņas seminārs Apr 6, 2024 11:00

“Radošās muzicēšanas iemaņu attīstīšana mūzikas nodarbībās”

Pasākums notiks 6.aprīlī no 11.00 līdz 13.00 Zoom platformā.

Semināra programma saskaņota ar RIIMC. Visi dalībnieki saņems apliecību par tālākizglītības kursiem 4 stundu apjomā. Semināru vada Marina Gribinčika (komponiste, mūzikas teorijas un improvizācijas pasniedzēja RDKS) un Irina Hagenbo (klavierspēles pasniedzēja Orff mūzikas studijā,  Biedrības „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” vadītāja).

Semināra tēma būs aktuāla mūzikas skolotājiem, kuri savās nodarbībās (mūzikas mācība, solfedžo, instrumentspēle un ansamblis) vēlās vairāk pievērst uzmanību audzēkņu radošo iemaņu attīstīšanai (aranžēšanas un improvizācijas pamati). Tēmu apskatīsim no diviem dažādiem skata punktiem: komponistes un teorijas priekšmetu pasniedzējas skatapunkta, kā arī instrumentspēles un džeza pamatu pasniedzējas pieredzes.  

Koncertpedagoģijas pielietojums mūsdienu mūzikas izglītībā. Mar 16, 2024 11:00

Biedrība “Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Orff mūzikas studiju 16. un 23. martā organizē tiešsaistes tālākizglītības kursus

Programma iepazīstina ar laikmetīgu pieeju bērnu muzikāli izglītojošo pasākumu un koncertprogrammu veidošanā, akcentējot aktīvās mūzikas klausīšanās metodes.   Semināra dalībnieki apgūs jaunus koncertpedagoģijas (Concert Pedagogy) aspektus. Semināru vada Malina Sarnovska (Varšava, Polija) -  pedagoģe, mūziķe un eksperte koncertu organizēšanā bērniem.

2023. gada augustā notika Malinas Sarnovskas koncertpedagoģijas seminārs Rīgā. Tiem, kam neizdevās piedalīties klātienē, dodam iespēju piedalīties  tiešsaistes kursos.  Šoreiz programma nedaudz pārveidota un  sastāv no 2 tiešsaistes nodarbībām  un nelieliem uzdevumiem starp lekcijām (patstāvīgi noskatīties lektores piedāvātos video ierakstus un noklausīties mūzikas skaņdarbus).

Koncertpedagoģijas pielietojums mūsdienu mūzikas izglītībā. Aug 15, 2023

Tālākizglītības kursi

Biedrība “Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu, Rīgas 213.PII un Orff mūzikas studiju organizē tālākizglītības kursus "Koncertpedagoģijas pielietojums mūsdienu mūzikas izglītībā". 

Programma iepazīstina ar laikmetīgu pieeju bērnu muzikāli izglītojošo pasākumu un koncertprogrammu veidošanā, akcentējot   aktīvās mūzikas klausīšanās metodes.   Semināra dalībnieki apgūs jaunus koncertpedagoģijas (Concert Pedagogy) aspektus. Semināru vada Malina Sarnovska (Varšava, Polija) -  pedagoģe, mūziķe un eksperte koncertu organizēšanā  bērniem.  Seminārs noritēs atšķirīgā formātā divās norises vietās.  

2023. gada 15. augustā tiek piedāvāta programma Orff semināra formātā mūzikas skolotājiem ar pamatievirzi aktīvās mūzikas klausīšanas metožu un elementārās muzicēšanas modeļu apguvei. Norises vieta - Rīgas 213. pirmsskola.

2023. gada 17. augustā notiks seminārs  interaktīvas lekcijas formātā profesionālas ievirzes iestāžu pedagogiem, vadītājiem, projektu vadītājiem mūzikas izglītības jomā, ka arī mūziķiem, kas ir iesaistīti koncertos un muzikāli izglītojošo pasākumu veidošanā bērniem. Šajā programmā tiks plašāk stāstīts par mūsdienu muzikāli izglītojošu  pasākumu  un koncertu veidošanas pieejām, projektu un  programmu veidošanas aspektiem. Norises vieta -Bolderājas Mūzikas un mākslas skola.

Malina Sarnovska absolvējusi Varšavas Frederika Šopēna Mūzikas universitāti vijoles specialitātē un Zalcburgas Mozarteum universitātes Orff institūta studiju kursu Mūzikas un dejas pedagoģijā. Vairāk nekā 20 gadu pieredze mūzikas pedagoģijā. Strādājusi Varšavas filharmonijas Izglītības nodaļā, vadīja  Sinfonia Varsovia orķestra Izglītības nodaļu, sadarbojas ar dažādām koncertzālēm un mūzikas institūcijām, plāno, producē un veido koncertu programmas bērniem un jauniešiem (0-18 g.v.), realizē izglītības projektus. Pēdējo gadu laikā saņēmusi vairākas  balvas  par mūzikas video sēriju bērniem “Bazylek at Sinfonia Varsovia”. Paralēli māca mūziku bērniem un vada Orff seminārus Polijā un citās valstīs. Mūzikas mācību grāmatu līdzautore. Īpaši interesējas par mūziku un izglītību apvienojošām tēmām. Polijas Carl Orff asociācijas prezidente.

Malina Sarnowska: “Concert pedagogy is teaching the art of listening within the frames of an artistic activity. It is the collection of knowledge and tools that allow to construct programs for young and other unexperienced listeners. It is a know-how about facilitating classical, jazz and folk music. It is making people’s perception of music richer. In simple words it is teaching and researching HOW to listen to make the experience the best possible”

Elementārā muzicēšana un kustība. Metodiskie aspekti. Feb 1, 2022

2022.gada 1.02, 5.02, 11.02 (tiešsaistē)

Tiek aicināti pirmsskolu, sākumskolu mūzikas un ritmikas skolotāji, kā arī citi interesenti. Skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (8 stundas).

Semināra dalībnieki  tiks iepazīstināti  ar mūsdienīgām  pieejām bērnu muzikālo  spēju attīstīšanā, ārvalstu mūzikas pedagogu  pieredzi un jauniem metodiskajiem materiāliem.  Semināra dalībnieki apgūs Karla Orfa muzikālās audzināšanas metodiskos aspektus, padziļinās savas zināšanas mūsdienu  mūzikas pedagoģijā.

Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanā Jan 10, 2022 13:30

2022.gada 10. 01 un 14.01. 13.30 (tiešsaistē)

Aicinām piedalīties mūzikas skolotājus, pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, interešu un speciālās izglītības pedagogus. Skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (6 stundas).

Lektore - St.Pēterburgas pedagoģe-praktiķe Maija Rodina, mūzikas skolotāja, kas 25 gadus vada bērnu teātra studijas, strādā rehabilitācijas nometnēs bērniem ar īpašajām vajadzībām, vairāku grāmatu un  metodisko līdzekļu autore. No 1998. gada vada seminārus skolotājiem un nometnes pedagogiem. Pedagoģe ir attīstošās programmas “Kukļandija”(„Leļļu zeme”) un dažnedažādu pašdarināto leļļu autore.

Periodā no 2011. līdz 2018. gadam M.Rodina prezentēja savu metodiku Latvijas skolotājiem. 4 semināru ciklu programmas gaitā lektore dalījās savā pieredzē bērnu teātra studijas organizēšanā, iepazīstināja skolotājus ar uzvedumu veidošanas metodiskajiem paņēmieniem, skatuves darbības vingrinājumiem, spēlēm un etīdēm bērnu spēju attīstīšanai. Programmā tika iekļautas dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve (“cimdu” lelles, “spieķīšu” lelles, marionetes, „lakatu” lelles); ainu un etīžu izspēlēšana ar leļļu teātra elementiem, dažādu teatralizēto rotaļu un bērnu teatrālo uzvedumu apguve.

Improvizācijas pēcpusdiena Jan 24, 2020

Orff skolēnu grupā skolotāji Dzintars un Sandra sagatavojuši radošā darba pēcpusdienu. Pēc kārtīgas balss un ķermaņa iesildīšnas, bērniem tiek prezentēts Lūisa Kerola dzejolis "Kā dara mazais krokodils" (Lewis Carroll "How Doth the Little Crocodile") . Uz laminētajām tēfelītēm katra dzejoļa rindiņa iegūst ritmu, kas veidos kopējo skaņdarbu. Katrs no grupas dalībniekiem komponē melodijas rindiņu. Vēlāk šis radošās idejas saliek kopējā "ideju bankā" un skolotāji kopā ar bērniem pieņem lēmumu ko iekļaut kompozīcijā. Nākošā etapā skolotājs Dzintars vada djambe bungu apli. Šajā darba posmā tiek improvizēti dažādi ritma zīmējumi un atrasti ritma un vārdu ostinato, kas būs pavadošā daļa dzejoļa kompozīcijā. Ostinato mūzikā nozīmē ritma, melodijas vai harmonijas motīva atkārtojums. Noslēdzošajā posmā visi iepriekš gatavotie elementi sakārtojas vienā kompozīcijā. Arī šajā procesā audzēkņu ierosinājumi un idejas lieliski papildina gala rezultātu.   

Pavasara koncerts May 26, 2019

Koncerta programma  

 • Latv. t. dz. „Aijā, Ancīt, aijā” apdare orff instrumentu ansamblim. Ped. Ella umbleja
 • Kustību etīde ar mūziku no simfonsikā cikla „Pērs Gints”, Edvards Grīgs. Ped. Sandra Babiļuka
 • Ūdenskrāsas, Filip Keveren
 • Saulriets, Nensija Fabere. Ped. Liene Circene
 • Pulksteņi, Monika Pullerits, ritma spēle, improzizācija ar perkusijām. Ped. Dzintars Vīksna                                                             
 • Pizzicato Valsis, Pjotrs Čaikovskis, aktīvās mūzikas klausīšanās etīde visiem koncerta dalībniekiem (vecākiem)
 • Ziemeļu himna, apdare orff instrumentu ansamblim. Ped. Ella umbleja
 • Tā lapa, Valts Pūce, Imants Ziedonis, ritma spēle, improzizācija timp/āniem. Ped. Dzintars Vīksna                                         
 • Okeāna skats, Lisa Bastien
 • Atlantiskā rapsodija, George Nevada. Ped. Dace Ziemele
 • Jazz ostinato, Willard Palmer                                                                  
 • Rokenrola etīde, Hanss Gunter Heumann. Ped. Liene Circene .
 • Bungu aplis, Dzintara Vīksnas ritma aranžējums, autordarbs.                                                                                                             
 • Oltramare, Ludovico Einaudi, apdare orff instrumentu ansamblim. Ped. Dace Ziemele
 • Jūras dziesma, C.Gurlitt
 • Lord of Hopefulness, īru tautasdziesma, kustību etīde. Ped. Sandra Babiļuka
 • Dziesmiņa par makaroniem. Ped. Ella Umbleja
 • Bala kulan dyan, afrikāņu tautas melodija un ritms, apdare orff perksusiju ansamblim. Ped. Sandra Babiļuka                                                

Radoša muzicēšana un improvizācijas teātris bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai. Aug 15, 2018

Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem, interešu izglītības iestāžu un mūzikas skolu pedagogiem, ka arī visiem interesentiem. Pēc skolotāju lūguma atkārtojam programmu, kas  tika īstenota 13.11.2016, 6.06.2017 un  saskaņota ar pašvaldību (A programma, 8 stundas, sask.nr.RIIMC-17-274)   

Semināra norise: Orff mūzikas studijā:  Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā (karti atradīsiet www.orff.lv)

9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija.

10.00-12.00 Elementārā muzicēšana. Metodiskie aspekti. Lektore Ella Umbleja.

Ella Umbleja - mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē, vēlāk maģistra grādu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā vokālās kamermūzikas koncertmeistaru specialitātē. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē, Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā un Mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Aptuveni 14 gadus interesējas par K.Orfa pieeju mūzikas pedagoģijā. Regulāri apmeklē Orff seminārus. Strādā Orff mūzikas studijā.

12.30-14.30. Ritma un perkusiju spēles apguve. Bungu aplis. Lektors Dzintars Vīksna.

Dzintars Vīksna ir aktīvs koncertējošs perkusionists un pedagogs. Vada pasaules mūzikas un performanču apvienību „Pulsa efekts”, ar kuru kopā ir izveidotas vairākas ritma/dejas izrādes.  Dzintars Vīksna ir bungu apļa metodikas ieviesējs Latvijā, strādā kā mūzikas pedagogs interešu izglītībā un privātās bērnu studijās, kā arī ir izveidojis projektus „Ritma svētki” un „Ritma Oāze”, kas notiek katru gadu kopš 2009.gada kādā no Latvijas pilsētu Pilsētu svētkiem ar mērķi popularizēt ritma plašās iespējas. Darbojas arī individuāli mākslas un komerciālos projektos kā komponists.

15.00-17.00 Improvizācijas teātra metodes mūzikas apmācībā. Llektore Ieva Niedre.

Ieva Niedre - improvizācijas teātra un publiskās runas trenere ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Vada nodarbības Mākslu skolā Baltais flīģelis, kur atsevišķā mācību kursā tiek apgūti starpdisciplināri uzstāšanās līdzekļi, savienojot improvizācijas teātri un mūzikas improvizāciju. Vadījusi meistrklases un treniņus gan vietējā, gan pasaules mērogā (Moldovā, Vācijā, Igaunijā, u.c.). Apguvusi improvizācijas teātri pie Ligitas Smildziņas un režisora Elmāra Seņkova.