Sigulda

Nodarbības 24. gada vasarā, Siguldā. Līvkalna ielā 26, 2.st. vada Ella Umbleja. Par iespēju mācīties grupā vai klavieres individuāli, vaicājiet Ellai, tālr. 29458952, e-pasts ella@orff.lv   

Jūsu bērna vecums

Nodarbība notiek

1 - 2 gadi

trešdienās  pl.11.00

3 - 6 gadi

trešdienās pl.12.00

trešdienās pl.18.00