lessons

Grupā / 6 mēn - 7.gadi

Pirmsskolas vecuma bērniem esam izveidojuši muzikālu dotību attīstīšanas programmu, kas balstās uz vācu/austriešu komponista Karla Orfa iesākto un daudzu pasaules pedagogu turpināto darbu  "Schulwerk", kas tulkojumā nozīmē bērnu darbiņš. Taktiski vadītā spēles procesā, kur paliek brīvas vietiņas paša bērna izvēlēm un idejām par doto tēmu, bērni darbojas ar melodiju, dzejoli, pasaku, instrumentu. Klausās, iztēlojas, kustās, spēlē insrumentus, dzied un iejūtās lomās, balstoties uz dabisko instinktu darboties mūzikā, ritmiski kustēties, skandināt balsi un instrumentu.

Darbošanās orff mūzikas grupā asinās dzirdi, balss pārvaldīšanu dziedot, sekmēs valodu, ritma izjūtu, kustību koordināciju. Vēl svarīgākais ieguvums par jaunām prasmēm un iemaņām, būs emocionāli spilgti muzikāli iespaidi.

Dalījums grupās ar līdzīgu vecumu. Reizi nedēļā/ skaitliski nelielā grupā. Līdz 3 gadu vecumam ar pavadoni/ 45 min gara nodarbība. No 3 līdz 7 gadu vecumam patstāvīgi/ 60 min gara nodarbība.