Orff group teachers

Ella Umbleja

Mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru spēlē, vēlāk maģistra grādu kameransambļa spēlē Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē un mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Īpaši interesējās par bērnu psiholoģiju un attīstību agrīnajā vecuma posmā. Ģimenē pieaudzis dēls un pusaudzis. Papildinājusi zināšanas Orff institūtā Zalcburgā, Austrijā, kursos Igaunijā, Somijā un Ungārijā.

Studijā vada orff nodarbības bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadiem un individuālas klavieru nodarbības skolas vecuma bērniem. Strādā Rīgā un Siguldā.

Sandra Babiļuka

Cilvēks spēj sasniegt visu, ko spēj iedomāties un kam viņš tic.

Mācījusies Pāvila Jurjāna mūzikas skolā, vēlāk absolvējot Rīgas 2.vidusskolu, Sandra nonākusi pie atziņas, ka mūzikai ir ļoti liela loma viņas dzīvē. Iestājusies Rīgas Pedagoģiskās Izglītības un Vadības augstskolā, ieguvusi mūzikas pedagoga diplomu, vēlāk arī maģistra grādu Kultūras Akadēmijas kultūras menedžmenta specialitātē. Beigusi Tautas Kinoaktieru 8. studiju. Interesējas par elementārās muzicēšanas mācīšanas metodiku un turpina izglītoties starptautiskos kursos.

Izveidojusi Orff mūzikas studijas filiāli Piņkos un Ikšķilē. Studijā Rīgā vada orff nodarbības bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 7. gadu vecumam un individuālās klavieru nodarbības visiem vecuma posmiem.

Ģimenē trīs pieauguši bērni, visi aktīvi muzicē.

Sanita Strēle - Knauere

Apguvusi klavierspēli Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Absolvējusi Jāzepa Mediņa mūzikas koledžu mūzikas teorijas specialitātē. Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā pabeigusi prof. Jura Karlsona kompozīcijas klasi. Strādājusi Pāvila Jurjāna mūzikas skolā par klavieru un kompozīcijas pedagogu. Aizrautīgi un ilgstoši dziedājusi korī "Kamēr..." un Rīgas gospelkorī. Ģimenē pieaugusi meita.

Rīgas studijā vada orff nodarbības bērniem  no 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadiem. Pasniedz klavieru un vokālās stundas.

moto “Patiess prieks dāvāt prieku”

Dace Ziemele

Mācījusies Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas klavieru klasē, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ģimenei pārceļoties uz Kanādu, mācījusies Orff metodi Toronto Karaliskajā Konservatorijā. Kanādā izveidojusi privātu pedagoģisko praksi. Dziedājusi un pavadījusi kamerkori Dzirksts. Mācījusi latviskās zinības Toronto latviešu biedrības skolā Valodiņa.

Papildinājusi zināšanas Orff institūtā Zalcburgā un Orff mūzikas biedrību rīkotos kursos Igaunijā, Somijā, Ungārijā, Čehijā.  Studijā vada nodarbības 3-7 gadus veciem bērniem, pasniedz klavierspēli. Atbild par darba organizēšanu, studijas un kolēģu izaugsmi. Brīvajā laikā dejo salsu. Ģimenē ir pieaudzis dēls.

Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi – sirds iesāpas no skaistuma./ Imants Ziedonis