Orff studija Siguldā

Nodarbības Siguldā, Līvkalna ielā 26, 2.st. vada Ella Umbleja. Par iespēju mācīties grupā vai klavieres individuāli, vaicājiet Ellai, tālr. 29458952, e-pasts ella@orff.lv   

bērns dzimis/vecums 
nodarbība notiek
2021.sept.-2022.feb.
trešdienās pl.13.00
2021.marts-augusts
trešdienās pl.10.00
2020.sept.-2021.feb.
trešdienās pl.11.00
2-3 gadi
trešdienās pl.12.00
3-4 gadi
trešdienās pl.18.00
4-6 gadi
trešdienās pl.17.00