Biedrības “Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” pieredzes apmaiņas seminārs Apr 6, 2024 11:00

“Radošās muzicēšanas iemaņu attīstīšana mūzikas nodarbībās”

Pasākums notiks 6.aprīlī no 11.00 līdz 13.00 Zoom platformā.

Semināra programma saskaņota ar RIIMC. Visi dalībnieki saņems apliecību par tālākizglītības kursiem 4 stundu apjomā. Semināru vada Marina Gribinčika (komponiste, mūzikas teorijas un improvizācijas pasniedzēja RDKS) un Irina Hagenbo (klavierspēles pasniedzēja Orff mūzikas studijā,  Biedrības „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” vadītāja).

Semināra tēma būs aktuāla mūzikas skolotājiem, kuri savās nodarbībās (mūzikas mācība, solfedžo, instrumentspēle un ansamblis) vēlās vairāk pievērst uzmanību audzēkņu radošo iemaņu attīstīšanai (aranžēšanas un improvizācijas pamati). Tēmu apskatīsim no diviem dažādiem skata punktiem: komponistes un teorijas priekšmetu pasniedzējas skatapunkta, kā arī instrumentspēles un džeza pamatu pasniedzējas pieredzes.  

Program

Programmas saturs.

Mūzikas teorijas pasniegšanas metodika no komponista skatapunkta. Mūzikas teorija un improvizācija sagatavošanas grupās (ar bērniem no 6 gadu vecuma). Lekcija un videomateriāli (Marina Gribinčika).

Džeza harmonijas pamatu apguve un to pielietojums praktiskajā muzicēšanā. Dažādu stilu elementu apguve, muzicējot ansamblī. Lekcija un video materiāli (Irina Hagenbo).

Diskusija par radošas muzicēšanas pielietojumu mūsdienu mūzikas izglītības. Problēmas, aktualitātes, dažādas pieredzes.

Irina Hagenbo – mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, absolvejusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju, klavierspēlēs skolotāja specialitātē. Papildus mācījusies diriģēšanu un džeza klavieres. Strādājusi dažādās mācību iestādes kā mūzikas un klavierspēles skolotāja. 2006.g. -2017.g.g vadīja Populārās mūzikas nodaļu Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, pasniedza vispārējo džeza klavierspēli Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā. 2018.g. – 2021.g.g pasniedza kolektīvo muzicēšanu Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

Marina Gribinčika beigusi JMMV kompozīcijas nodaļu un LMA, iegūstot bakalaura un maģistra grādu kompozīcijā. Krievijas Komponistu un Latvijas Komponistu savienības biedre. Bijusi kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pasniedzēja P. Jurjāna Rīgas bērnu mūzikas skolā, solfedžo un klavierspēles pedagoģe radošajā apvienībā VAKS, Rīgas Muzikālā teātra aktieru skolā, komponiste Rīgas Muzikālajā teātrī, solfedžo pasniedzēja Rīgas pilsētas 4. mūzikas skolā. Kopš 2000. gada strādā par  solfedžo un kompozīcijas pasniedzēju Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā.