Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanā Jan 10, 2022 13:30

2022.gada 10. 01 un 14.01. 13.30 (tiešsaistē)

Aicinām piedalīties mūzikas skolotājus, pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, interešu un speciālās izglītības pedagogus. Skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (6 stundas).

Lektore - St.Pēterburgas pedagoģe-praktiķe Maija Rodina, mūzikas skolotāja, kas 25 gadus vada bērnu teātra studijas, strādā rehabilitācijas nometnēs bērniem ar īpašajām vajadzībām, vairāku grāmatu un  metodisko līdzekļu autore. No 1998. gada vada seminārus skolotājiem un nometnes pedagogiem. Pedagoģe ir attīstošās programmas “Kukļandija”(„Leļļu zeme”) un dažnedažādu pašdarināto leļļu autore.

Periodā no 2011. līdz 2018. gadam M.Rodina prezentēja savu metodiku Latvijas skolotājiem. 4 semināru ciklu programmas gaitā lektore dalījās savā pieredzē bērnu teātra studijas organizēšanā, iepazīstināja skolotājus ar uzvedumu veidošanas metodiskajiem paņēmieniem, skatuves darbības vingrinājumiem, spēlēm un etīdēm bērnu spēju attīstīšanai. Programmā tika iekļautas dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve (“cimdu” lelles, “spieķīšu” lelles, marionetes, „lakatu” lelles); ainu un etīžu izspēlēšana ar leļļu teātra elementiem, dažādu teatralizēto rotaļu un bērnu teatrālo uzvedumu apguve.

Program

Šoreiz lektore piedāvās jaunu programmu, turpinot iepazīstināt ar teatralizācijas un skatuves kustības elementu izmantošanas iespējām rotaļdarbībā ar dažāda vecuma bērniem (3-10 g.), ka arī prezentēs mācību materiālus (video lekcijas, scenāriju  krājumi u.c.), kurus šobrīd ir iespējams iegādāties digitālā formātā.

Programmas saturs.

Vingrinājumi un rotaļas bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanai.

Rotaļas, vingrinājumi un etīdes mūzikas uztveres, uzmanības, sīkās un lielās motorikas, atmiņas, runas, koordinācijas, radošo un  komunikatīvo spēju attīstīšanai.

 Leļļu izmantošana teatralizēto uzvedumu  veidošanā bērniem.

Teatralizēto uzvedumu izspēlēšana  ar leļļu teātra elementiem. Teatralizēti deju uzvedumi.

Muzikāli teatrāla uzveduma veidošana.

Muzikāli teatrāla uzveduma veidošanas metodiskie paņēmieni.Uzvedumu sižeti, scenāriji dažāda vecuma bērniem (3-10gadi). Darbs ar literāro materiālu. Uzveduma muzikālais noformējums. Radošas idejas skatuves atribūtu izgatavošanai un uzveduma vizuālajam noformējumam.

Photo album

20220110_135633.jpg
20220110_135641.jpg
20220110_140300.jpg
20220114_141809.jpg
Capture14011.png
Capture14014PNG.png
Capture1417.png
Capture1418PNG.png