Orff mūzikas studijas vēsture

Par orff pieeju mūzikas pedagoģijā uzzināju, dzīvojot Kanādā vairākus gadus pirms biedrības veidošanas. Pirmie tālākizglītības kursi, grāmatas. Pārceļoties uz Latviju, radīju savu darba vietu un aicināju kolēģi līdzi uz kursiem. Pēc dažiem gadiem jau 4, 5 kolēģi regulāri devāmies uz tuvākajām valstīm. Veidojām kontaktus, krājām materiālus. Iepazināmies ar Orff instituta erudītajiem pasniedzējiem Austrijā, Somijas un Igaunijas talantīgiem lektoriem. Ļoti augstu vērtējām jauniegūtās zināšanas. Vienlaicīgi, sapratām, ka Latvijas labākajās mūzikas augstskolās par šo pieeju ļoti maz informācijas. Skolas mūzikas programmās, dažviet klātesoša, tomēr praksē nav atrodama. Mūzikas skolotāji ne pirmsskolās, ne sākumskolās nav apmācīti strādāt ar elementārās muzicēšanas principiem. Lai nopietni turpinātu uzsākto virzienu, 2008. gada aprīlī tika dibināta biedrība Orff mūzikas studija.

Pieredzējuši cik laikietilpīgi un dārgi ir individuāli apmeklēt mūzikas pedagoģijas seminārus kaimiņu valstīs, mūsu vidū atradās cilvēks ar organizatora spējām, Irina Hagenbo. Ar kolēģu atbalstu viņa uzņēmās plānot, dibināt kontaktus un organizēt gan vietējo mācībspēku, gan starptaustiskus seminārus. Sākumā ar Krievijas, Igaunijas, vēlak arī citu valstu labāko speciālistu dalību. Šajos semināros arī vietējie macībspēki dalās ar savu pieredzi. Semināri ir plaši apmeklēti. Vairāki lektori piedalās atkārtoti - Tatjana Tjutjunnikova/ Maskava,  Maija Rodina/ Pēterburga, Monika Pullerits un Tulli Jukk, Tallina. Semināri ir plānoti ne tikai elementārās muzicēšanas laukā, arī citās specialitātēs, piemēram, klavieru pedaģijā, blokflautas metodikā u.c.