Radoša muzicēšana un improvizācijas teātris bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai. 15.08.2018

Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem, interešu izglītības iestāžu un mūzikas skolu pedagogiem, ka arī visiem interesentiem. Pēc skolotāju lūguma atkārtojam programmu, kas  tika īstenota 13.11.2016, 6.06.2017 un  saskaņota ar pašvaldību (A programma, 8 stundas, sask.nr.RIIMC-17-274)   

Semināra norise: Orff mūzikas studijā:  Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā (karti atradīsiet www.orff.lv)

9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija.

10.00-12.00 Elementārā muzicēšana. Metodiskie aspekti. Lektore Ella Umbleja.

Ella Umbleja - mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē, vēlāk maģistra grādu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā vokālās kamermūzikas koncertmeistaru specialitātē. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē, Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā un Mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Aptuveni 14 gadus interesējas par K.Orfa pieeju mūzikas pedagoģijā. Regulāri apmeklē Orff seminārus. Strādā Orff mūzikas studijā.

12.30-14.30. Ritma un perkusiju spēles apguve. Bungu aplis. Lektors Dzintars Vīksna.

Dzintars Vīksna ir aktīvs koncertējošs perkusionists un pedagogs. Vada pasaules mūzikas un performanču apvienību „Pulsa efekts”, ar kuru kopā ir izveidotas vairākas ritma/dejas izrādes.  Dzintars Vīksna ir bungu apļa metodikas ieviesējs Latvijā, strādā kā mūzikas pedagogs interešu izglītībā un privātās bērnu studijās, kā arī ir izveidojis projektus „Ritma svētki” un „Ritma Oāze”, kas notiek katru gadu kopš 2009.gada kādā no Latvijas pilsētu Pilsētu svētkiem ar mērķi popularizēt ritma plašās iespējas. Darbojas arī individuāli mākslas un komerciālos projektos kā komponists.

15.00-17.00 Improvizācijas teātra metodes mūzikas apmācībā. Llektore Ieva Niedre.

Ieva Niedre - improvizācijas teātra un publiskās runas trenere ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Vada nodarbības Mākslu skolā Baltais flīģelis, kur atsevišķā mācību kursā tiek apgūti starpdisciplināri uzstāšanās līdzekļi, savienojot improvizācijas teātri un mūzikas improvizāciju. Vadījusi meistrklases un treniņus gan vietējā, gan pasaules mērogā (Moldovā, Vācijā, Igaunijā, u.c.). Apguvusi improvizācijas teātri pie Ligitas Smildziņas un režisora Elmāra Seņkova.

Programmas saturs

1. Elementārā muzicēšana. Metodiskie aspekti. (lekt. Ella Umbleja) Seminārā piedāvā iepazīstināt ar darba materiāla izvēli, tā attīstīšanas iespējām un mācību procesu elementārajā muzicēšanā.

2. Ritma un perkusiju spēles apguve. Bungu aplis. (lekt. Dzintars Vīksna) Savā meistarklasē dalīsies pieredzē par ritma apguves, bungu un perkusiju spēles mācīšanās iespējām, strādājot ar bērniem grupā.

3. Improvizācijas teātra metodes mūzikas apmācībā. (lekt. Ieva Niedre) Improvizācijas teātris ir izcila metode, kas palīdz attīstīt radošumu, spontanitāti, asociatīvo domāšanu, atraisa personību, trenē prasmes un drosmi publiski uzstāties. 2 stundu kursā apgūsim vienkāršākās improvizācijas teātra tehnikas, ko var pielietot gan personīgajā izaugsmē, gan darbā ar audzēkņiem - koncentrēšanās un uzmanības vingrinājumus, asociatīvās domāšanas treniņus. Liels uzsvars tiks likts un improvizācijas teātra un mūzikas improvizācijas sinerģiju, mācīsimies, kā, iedvesmojoties no muzikālā materiāla radīt etīdes un otrādi.

Foto galerija

20160617_105652.jpg
20160617_110154.jpg
20160617_112624.jpg
20160617_115907.jpg
20160617_135115_Moment.jpg
20160617_135115_Moment3.jpg
20160617_135115_Moment4.jpg
20160617_135115_Moment6.jpg
20160617_135420_Moment.jpg
20160617_140010.jpg
DSC_0887.jpg
DSC_0892.jpg

Ella Umbleja - Orff orģināldziesmas