Semināri

Tālākizglītība mūzikas pedagogiem

Pirmo reizi 2006. gadā džeza spēles pasniedzēja no Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Irina Hagenbo privāti uzrunāja mūs apvienot spēkus un organizēt pirmo semināru ar lektoru no ārvalstīm. Mazliet vēlāk Irina dibināja biedrību „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs", kas uzņēmās plānot, dibināt kontaktus un organizēt gan vietējo mācībspēku, gan starptautiskus seminārus. Bet mēs, Orff studijas aktīvākie pārstāvji piedalāmies ik katrā pasākumā kā dalībnieki vai lektori, gādājam par telpām, mūzikas instrumentiem un visu nepieciešamo. Pirmie semināri notika ar Krievijas, Igaunijas, vēlak arī citu valstu labāko speciālistu dalību. Šajos semināros arī vietējie macībspēki dalās ar savu pieredzi. Semināri ir plaši apmeklēti. Vairāki lektori piedalās atkārtoti - Tatjana Tjutjunnikova/ Maskava,  Maija Rodina/ Pēterburga, Monika Pullerits un Tulli Jukk, Tallina, Malina Sarnowska, Polija. Semināri ir plānoti ne tikai elementārās muzicēšanas laukā, arī citās specialitātēs, piemēram, klavieru pedaģijā, blokflautas metodikā u.c.

Notikušie pasākumi

Elementārā muzicēšana un kustība. Metodiskie aspekti. 1.02.2022

2022.gada 1.02, 5.02, 11.02 (tiešsaistē)

Tiek aicināti pirmsskolu, sākumskolu mūzikas un ritmikas skolotāji, kā arī citi interesenti. Skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (8 stundas).

Semināra dalībnieki  tiks iepazīstināti  ar mūsdienīgām  pieejām bērnu muzikālo  spēju attīstīšanā, ārvalstu mūzikas pedagogu  pieredzi un jauniem metodiskajiem materiāliem.  Semināra dalībnieki apgūs Karla Orfa muzikālās audzināšanas metodiskos aspektus, padziļinās savas zināšanas mūsdienu  mūzikas pedagoģijā.

Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanā 10.01.2022 13:30

2022.gada 10. 01 un 14.01. 13.30 (tiešsaistē)

Aicinām piedalīties mūzikas skolotājus, pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, interešu un speciālās izglītības pedagogus. Skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (6 stundas).

Lektore - St.Pēterburgas pedagoģe-praktiķe Maija Rodina, mūzikas skolotāja, kas 25 gadus vada bērnu teātra studijas, strādā rehabilitācijas nometnēs bērniem ar īpašajām vajadzībām, vairāku grāmatu un  metodisko līdzekļu autore. No 1998. gada vada seminārus skolotājiem un nometnes pedagogiem. Pedagoģe ir attīstošās programmas “Kukļandija”(„Leļļu zeme”) un dažnedažādu pašdarināto leļļu autore.

Periodā no 2011. līdz 2018. gadam M.Rodina prezentēja savu metodiku Latvijas skolotājiem. 4 semināru ciklu programmas gaitā lektore dalījās savā pieredzē bērnu teātra studijas organizēšanā, iepazīstināja skolotājus ar uzvedumu veidošanas metodiskajiem paņēmieniem, skatuves darbības vingrinājumiem, spēlēm un etīdēm bērnu spēju attīstīšanai. Programmā tika iekļautas dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve (“cimdu” lelles, “spieķīšu” lelles, marionetes, „lakatu” lelles); ainu un etīžu izspēlēšana ar leļļu teātra elementiem, dažādu teatralizēto rotaļu un bērnu teatrālo uzvedumu apguve.

Radoša muzicēšana un improvizācijas teātris bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai. 15.08.2018

Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem, interešu izglītības iestāžu un mūzikas skolu pedagogiem, ka arī visiem interesentiem. Pēc skolotāju lūguma atkārtojam programmu, kas  tika īstenota 13.11.2016, 6.06.2017 un  saskaņota ar pašvaldību (A programma, 8 stundas, sask.nr.RIIMC-17-274)   

Semināra norise: Orff mūzikas studijā:  Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā (karti atradīsiet www.orff.lv)

9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija.

10.00-12.00 Elementārā muzicēšana. Metodiskie aspekti. Lektore Ella Umbleja.

Ella Umbleja - mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē, vēlāk maģistra grādu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā vokālās kamermūzikas koncertmeistaru specialitātē. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē, Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā un Mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Aptuveni 14 gadus interesējas par K.Orfa pieeju mūzikas pedagoģijā. Regulāri apmeklē Orff seminārus. Strādā Orff mūzikas studijā.

12.30-14.30. Ritma un perkusiju spēles apguve. Bungu aplis. Lektors Dzintars Vīksna.

Dzintars Vīksna ir aktīvs koncertējošs perkusionists un pedagogs. Vada pasaules mūzikas un performanču apvienību „Pulsa efekts”, ar kuru kopā ir izveidotas vairākas ritma/dejas izrādes.  Dzintars Vīksna ir bungu apļa metodikas ieviesējs Latvijā, strādā kā mūzikas pedagogs interešu izglītībā un privātās bērnu studijās, kā arī ir izveidojis projektus „Ritma svētki” un „Ritma Oāze”, kas notiek katru gadu kopš 2009.gada kādā no Latvijas pilsētu Pilsētu svētkiem ar mērķi popularizēt ritma plašās iespējas. Darbojas arī individuāli mākslas un komerciālos projektos kā komponists.

15.00-17.00 Improvizācijas teātra metodes mūzikas apmācībā. Llektore Ieva Niedre.

Ieva Niedre - improvizācijas teātra un publiskās runas trenere ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Vada nodarbības Mākslu skolā Baltais flīģelis, kur atsevišķā mācību kursā tiek apgūti starpdisciplināri uzstāšanās līdzekļi, savienojot improvizācijas teātri un mūzikas improvizāciju. Vadījusi meistrklases un treniņus gan vietējā, gan pasaules mērogā (Moldovā, Vācijā, Igaunijā, u.c.). Apguvusi improvizācijas teātri pie Ligitas Smildziņas un režisora Elmāra Seņkova.