Klavieru nodarbību skolotāji

Dace Ziemele

Mācījusies Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas klavieru klasē, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ģimenei pārceļoties uz Kanādu, mācījusies Orff metodi Toronto Karaliskajā Konservatorijā. Kanādā izveidojusi privātu pedagoģisko praksi. Dziedājusi un pavadījusi kamerkori Dzirksts. Mācījusi latviskās zinības Toronto latviešu biedrības skolā Valodiņa.

Papildinājusi zināšanas Orff institūtā Zalcburgā un Orff mūzikas biedrību rīkotos kursos Igaunijā, Somijā, Ungārijā, Čehijā.  Studijā vada nodarbības 3-7 gadus veciem bērniem, pasniedz klavierspēli. Atbild par darba organizēšanu, studijas un kolēģu izaugsmi. Brīvajā laikā dejo salsu. Ģimenē ir pieaudzis dēls.

 

Sanita Strēle - Knauere

Apguvusi klavierspēli Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Absolvējusi Jāzepa Mediņa mūzikas koledžu mūzikas teorijas specialitātē. Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā pabeigusi prof. Jura Karlsona kompozīcijas klasi. Strādājusi Pāvila Jurjāna mūzikas skolā par klavieru un kompozīcijas pedagogu. Aizrautīgi un ilgstoši dziedājusi korī "Kamēr..." un Rīgas gospelkorī. Ģimenē pieaugusi meita.

Rīgas studijā vada orff nodarbības bērniem  no 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadiem. Pasniedz klavieru un vokālās stundas.

 

Sandra Babiļuka

Mācījusies Pāvila Jurjāna mūzikas skolā, vēlāk absolvējot Rīgas 2.vidusskolu, Sandra nonākusi pie atziņas, ka mūzikai ir ļoti liela loma viņas dzīvē. Iestājusies Rīgas Pedagoģiskās Izglītības un Vadības augstskolā, ieguvusi mūzikas pedagoga diplomu, vēlāk arī maģistra grādu Kultūras Akadēmijas kultūras menedžmenta specialitātē. Beigusi Tautas Kinoaktieru 8. studiju. Ģimenē trīs pieauguši bērni, visi aktīvi muzicē.

Studijā vada orff nodarbības bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 7. gadu vecumam un individuālās klavieru nodarbības visiem vecuma posmiem. Strādā Rīgā un Ikšķilē.

Ella Umbleja

Mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru spēlē, vēlāk maģistra grādu kameransambļa spēlē Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē un mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Īpaši interesējās par bērnu psiholoģiju un attīstību agrīnajā vecuma posmā. Ģimenē pieaudzis dēls un pusaudzis. Papildinājusi zināšanas Orff institūtā Zalcburgā, Austrijā, kursos Igaunijā, Somijā un Ungārijā.

Studijā vada orff nodarbības bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadiem un individuālas klavieru nodarbības skolas vecuma bērniem. Strādā Rīgā un Siguldā.

Irina Hagenbo

Mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, absolvejusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu, klavierspēlēs skolotāja specialitātē. Papildus mācījusies diriģēšanu un džeza klavieres. Strādājusi dažādās mācību iestādes (pirmsskolā, privātās interešu izglītības iestadēs) kā mūzikas un klavierspēles skolotāja. No 2006.g. -2017.g. vadīja Populārās mūzikas nodaļu Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, pasniedza vispārējo džeza klavierspēli Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā. Ieguvusi Izglītības zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē. Biedrības "Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" vadītāja. Organizē profesionālās pilnveides seminārus skolotājiem radošās mūzikas pedagoģijas jomā. Orff mūzikas studijā pasniedz klavieres. 

Jūlija Kricka

 

Dzimusi un pirmo muzikālo izglītību ieguvusi Rēzeknē. Pabeigsui klavieru klasi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolā, pēc tam absolvējusi mūzikas vidusskolu Rēzeknē. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā izvēlējusies klavieru pedagoga specialitāti un nokārtojusi bakalaura un maģistra mācību programmas. Blakus studijām apguvusi bērnu pasākumu animatora darbu, muzikas pedagoga darbu pirmsskolas iestādē. Mācījusies orff pieeju skolotāju tālākizglītības kursos, vadījusi orff grupas bērniem 3-6 gadu vecumā, studijā Rīgā māca klavierspēli . 

Elza Gorda

Interese par mūziku veidojusies ģimenē. Pirmā pieredze ir bijusi tieši Orff mūzikas nodarbībās 3 gadu vecumā, vēlāk bērnu vokālajā studijā "Knīpas un Knauķi". Jau šajā dzīves posmā  sāka interesēt un vēlāk par sirds lietu kļuva klavierspēle. Pabeigusi Pāvula Jurjāna mūzikas skolas klavieru klasi, kā arī papildus apguvusi ģitāras un kokles spēli. Studē Latvijas Kultūras akadēmijā kultūras socioloģijas un menedžmenta programmā. Paralēli studijām, pasniedz klavieru nodarbības Orff studijā Rīgā.

Brīvā laikā attīstījusi dejotprasmi līdz pedagoģiskai pieredzei, radot jaunas horeogrāfijas un apmācot deju grupas.