Orff grupu nodarbību maksa

apmeklējuma veids maksa
1 nodarbība grupā

EUR 10

4 nodarbības kalendārā mēnesī, grupā

EUR 35
  • Ja vēlaties rezervēt vietu konkrētā grupā/ laikā, lai apmeklētu nodarbību katru nedēļu, izvēlaties abonementa maksājumu. Vispirms e -pastā noskaidrojiet pieejamību. Pēc apstiprinājuma veiciet maksājumu i bankā. Mēneša maksājums veicams pirms apmeklējuma - starp 20.līdz 30.to datumu iepriekšējā mēnesī. 
  • Ja esiet apmaksājuši mēnesi, bet 1 -2 nodarbības izlaiduši, vaicājiet  e-pastā par iespēju aizvietot kavēto citā līdziga vecuma grupā. Ja nevēlaties aizvietot, maksāto naudu pārrēķinām eur 10 par apmeklētu nodarbību. Atlikumu pārceļam nākošā mēneša apmaksai. 
  • Ja vēlaties apmeklēt atsevisķas nodarbības, noskaidrojiet vietas pieejamību vēlamajā grupā/ laikā. Pēc apstiprinājuma veiciet maksājumu i bankā pirms apmeklējuma. 
  • Veiciet maksājumu internetbankā. Maksājuma mērķī norādiet bērna vārdu, uzvārdu un datumu /vai mēnesi, kurā notiek nodarbība/as.

ORFF MŪZIKAS STUDIJA
Reģ.Nr. 40008127019
SEB Latvijas Unibanka kods UNLALV2X
KONTS: LV95UNLA0050012253927