Latviešu English

Metode


Muzikālā programma pirmskolai

“Dziesmas, rotaļas, kustības, mūzikas instrumentu spēle”

Kam domāta šī programma?

Galvenais programmas mērķis ir veicināt katru bērnu justies nepiespiesti, droši un rast prieku saskarē ar mūziku. Programma sastādīta tā, lai raisītu bērna interesi un fantāziju, prasmi klausīties, attīstītu intelektuālo domāšanu, fizisku koordināciju, komunicēšanās prasmi un pašvērtējumu. Veidotu bērnam muzikālo gaumi.

Muzikālo speju attīstīšana, neatkarigi no tā, cik muzikāli apdāvināts izrādīsies bērns, nepieciešama katram. Tieši pirmsskolas vecumā ir visefektīgākais posms, kad no dabas mazāk apdāvinātam bērniņam palīdzēt asināt dotības, lai izvairītos no kompleksiem vēlākajos gados. Bet "mazajiem Mocartiem" šī programma kalpos kā laba starta platforma tālākai muzikālai izaugsmei.

Fiziska un intelektuāla koordinācija, dziedāt un klausīties prasme ir priekšnoteikumi, lai sekmīgi varētu sākt apgūt kāda instrumenta spēli.

Programmā izmantotā metodika

Programma ir balstīta uz pasaulē atzītās vācu komponista, pedagoga Carl Orff izstrādātās muzikālās apmācības metodes “Mūzika bērniem” (Schulverk), papildināta ar bagatīgu klāstu šīs apmacības metodes sekotāju darbiem.

Orff izstrādātās mūzikas pasniegšanas metodes panākumu atslēga ir vienkāršība, saistība ar bērna pasauli un dinamiskums.

Metodiskie pamatprincipi:

 • Mūzikas un kustību sintēze - izmantojot to, ka kustība ir bērna dabiska reakcija uz ritmisku mūziku, ļauj bērnam caur mūzikas ritmisko pusi vieglāk iejusties un līdzdarboties mūzikā.
 • Runas elementu saistība, līdzības ar mūziku – atrodot kopējas uzbūves runā un mūzikā: zilbe – skaņa, vārds – motīvs, uzsvars vārdā – augstākā skaņa motīvā u.c. mūzikas elementi iegūst radniecību ar runu, ir tik pat dabiski kā mātes valoda, ko bērns uztver klausoties. (Runas un mūzikas elementu līdzības ir atrodamas jebkurā valodā, arī latviešu. Īpaša uzmanība tam veltīta, tulkojot dziesmu vārdus no oriģinālā mūzikas materiāla angļu vai vācu valodās.)
 • Speciāla instrumentu grupa – sitamie, pūšamie un pentatoniski melodiskie instrumenti, kuri apvieno labas skaņas kvalitātes un nesarežģītu spēles tehniku. Lietojot šos instrumentus, bērns var gandrīz tūlīt sasniegt labu muzikālu efektu un brīvi eksperimentēt, spēlēt grupā ar citiem, iepazīstot burvīgo skaņu pasauli, kas citādi būtu viņam liegta šajā vecumā.
 • Radoša pieeja muzicēšanas procesam – dotais muzikālais materiāls un metodiskie padomi nav izpildāmi burtiski, tie kalpo kā vadlīnija, padoms. Pedagos lieto pieredzi un intuīciju, jo katra situācija ir individuāla un katrs bērns ir radoša personība ar savu izdomu, fantāziju un eksperimentēšanas prieku. Bērnam vajadzīga tikai vadlīnija un nedaudz palīdzības, nevis ierobežojumi un prasības, kas jāizpilda.

Orff metodiskie pamatprincipi ir balstīti uz atziņas, ka bērna muzikālā attīstība ir ciešā saistībā un iet paralēli ar bērna psihes attīstību.Mūsu (skolotāju) uzdevums ir nesarežģīt ar ārējiem šķēršļiem (tehniski grūti apgūstami instrumenti, mūzikas teorijas matemātiskā puse) bērna agrīno saskari ar mūziku. Padarīsim to pēc iespējas dabisku un priekpilnu ar ritma, kustību un runas elementu palīdzību, sagādājot bērnam piemērotus instrumentus un ļaujot radoši eksperimentēt.

Muzikālo nodarbību iedalījums

Programma iedalīta četrās daļās – kustību spēles, dziedāšana, klausīšanās, instrumentu spēle. Ņemot vērā bērna psihes īpašību koncentrēties uz vienu uzdevumu, katra darbība ņemta atsevišķi, pakāpeniski tās kombinējot, kad bērns tam gatavs.

Muzikālais materiāls ir speciāli piemeklēts veicamajam uzdevumam. Izmantotas dažādu tautu populāras bērnu dziesmas, iespējams piemērot latviešu tautas dziesmas, kā arī tulkot dziesmu vārdus no angļu valodas.

Šī programma kompleksi darbojās visos muzikālās attīstības virzienos. Nosacītie četri virzieni mijiedarbojās, papildina viens otru un kopā veido bagātu muzikālo pieredzi bērnam. Ar aktīvu bērna līdzdalību, kas balstīta uz interesi un patiku, nodarbības sniedz nepieciešamās prasmes un prieku!

Kustību spēles

Kustība ietekmē:

 • fizisko un emocionālo labsajūtu
 • ķermeņa valodu un pašsajūtu
 • telpas koncepta veidošanu – izmērs, forma, attālums, laukums, atskaites punkts u.c.
 • noņem fizisku spriedzi
 • iedrošina kautrīgos
 • veicina koordināciju un izveicību, pārvietojoties telpā, neaizskart blakus stāvošos cilvēkus un priekšmetus
 • stimulē kontaktēšanās prieku grupā, iejūtoties spēles vadītāja un dalībnieka lomā.

Kustība ir cieši saistīta ar mūziku caur tādiem jēdzieniem kā pulss, taktsmērs, ritms, akcents, dinamika, formas izjūta. Katrā nodarbībā sākumstadijā izmantojam bērniem jau zināmas, dabiskās kustības – iet, skriet, lēkāt, pārlekt, tupties, griezties u.c. Izmantojot šīs pazīstamās kustības un to mijiedarbību ar mūziku, bērns iepazīstas ar mūzikas ritmiskajiem elementiem.

 • Sākt un beigt
 • Seko skaņai
 • Kustības telpā
 • Dzīvnieku atdarināšanas spēles
 • Dažādu braucamrīku attēlošana
 • Iešana
 • Galopa palēcieni
 • Skriešana
 • Lekšana
 • Kombinētie ritmi
 • Lēni soļi
 • Teatrālās spēles
 • Relaksācijas spēles
 • Spēles, kas māca muzikālus elementus - ritms, pulss, frāze, skaļi - klusu, ātri - lēni, augstu – vidēji - zemu, melodija, akcents, taktsmērs, jaukts taktsmērs
 • Spēles, kas māca muzikālas formas- divdaļu, trīsdaļu, rondo, kanons.

Mācāmies dziedāt

Prasme dziedāt ir stabils pamats visai turpmākai muzikālai izglītībai. Bērni mācās, atdarinot labu paraugu, klausoties un iegaumējot bieži atkārtotas dziesmas. Dziesmuspēles ar melodijas atkārtojumiem ir labākais materiāls dziedāšanas sākumposmā. Ja bērns vēl nevalda pār savu balsi, neprot sameklēt toni, lietojam īsas frāzes, atbalss motīvus, kas palīdzēs salīdzināt un saklausīt. Dziedāšana grupā iedrošinās nepārliecinātu dziedātāju.

 • Skaitāmpantu dziesmas
 • Metra izjūta
 • Dažādi reģistri
 • Tempa izjūta
 • Dažādi ritma zīmējumi
 • Atbalss dziesmas
 • Jautājuma un atbildes dziesmas
 • “Dziedamās” balss meklēšana
 • Toņa meklēšana
 • Improvizācijas par dotu motīvu
 • Dziesmuspēles

Mācāmies klausīties

Pirms sākam bērnam mācīt muzicēt, ir jāiemāca klausīties. Šodienas tehniskajā pasaulē ir daudz skaņu un trokšņu, tādēļ bērns sargājot savu dzirdi, klausās pasīvi. Klausīties nozīmē ar apziņu analizēt ko tu dzirdi. Šī spēja ir jāattīsta, lai bērns varētu uztvert mūziku un vēlāk to atskaņot pats.

 • Uzmanības, dzirdes spēles
 • Skaņu tembri
 • Skaņas ilgums
 • Skaņas avots (no kurienes nāk šī skaņa?)
 • Skaņu radīšana
 • Klausīšanās spēles mūzikas elementu mācīšanai – dinamika, temps, tonis, gamma, tonalitātes maiņa, atbalss
 • Muzikālās atmiņas spēles
 • Improvizācijas

Instrumentu spēle

Liels pievilkšanas spēks ir instrumentiem. Paši vienkāršākie sitamie instrumenti – zvaniņi, bungas, kociņi ir pirmais palīgs bērnam muzicējot. Ne katrs var viegli atraisīties kustībās vai dziesmās, taču katram patiks pieskarties instrumentam. Pēc iepazīšanās ar instrumentiem, skolotājs var rosināt bērna interesi par citiem muzikālās izpausmes veidiem.

 • Iepazīšanās ar instrumentiem, brīvi eksperimenti
 • Metāla zvaniņi
 • Marakas
 • Sitamie kociņi
 • Bungas
 • Spēles ar kombinētām skaņām
 • Solo instrumenti – timpāni, tamburīns, trijstūris, šķīvji, kastaņetes, koka klucītis
 • Dažādi skaņu efekti
 • Tonālie instrumenti – pentatonisks ksilofons un metalofons
© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv