Latviešu English

Seminārs 28.-29. augustā


Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" organizē semināru

“Teatralizācijas un skatuves kustības elementu izmantošana  bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanā”

(A programma 16 stundu apjomā, sask.Nr. RIMC-18-163)

2018. gada 28.-29. augustā  Rīgas 213. pirmsskolā

Aicinām piedalīties mūzikas skolotājus, pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, interešu un speciālās izglītības pedagogus ( īpaši gaidīti tie, kas piedalījās iepriekšējos M. Rodinas semināros, taču uzņemsim arī bez pieredzes). Programma saskaņota ar pašvaldību 20.06.2018, skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Semināru vada:

St.Pēterburgas pedagoģe-praktiķe Maija Rodina, mūzikas skolotāja, kas 20 gadus vada bērnu teātra studijas, strādā rehabilitācijas nometnēs bērniem ar īpašajām vajadzībām, vairāku grāmatu un  metodisko līdzekļu autore. No 1998. gada vada seminārus skolotājiem un nometnes pedagogiem. Pedagoģe ir attīstošas programmas “Kukļandija” un dažnedažādu pašdarināto leļļu autore.

Periodā no 2011. līdz 2013. gadam M.Rodina prezentēja savu metodiku Latvijas skolotājiem.3 semināru ciklu programmas gaitā lektore dalījās savā pieredzē bērnu teātra studijas organizēšanā, iepazīstināja skolotājus ar uzvedumu veidošanas metodiskajiem paņēmieniem, skatuves darbības vingrinājumiem, spēlēm un etīdēm bērnu spēju attīstīšanai. Programmā tika iekļautas dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve (“cimdu” lelles, “spieķu” (trostu) lelles, marionetes, „lakatu” lelles); ainu un etīžu izspēlēšana ar leļļu teātra elementiem, dažādu teatralizēto spēļu un bērnu teatrālo uzvedumu apguve.

Šoreiz lektore atbrauks ar jaunu programmu, turpinot iepazīstināt ar teatralizācijas un skatuves kustības elementu izmantošanas iespējāmdarbā ar dažāda vecuma bērniem (3-10 g.)

Kursu saturs:

Vingrinājumi un spēles bērnu muzikālo un vispārējo spēju attīstīšanai.

Spēles, vingrinājumi un etīdes mūzikas uztveres, uzmanības, sīkās un lielās motorikas, atmiņas, runas, koordinācijas, radošo un  komunikatīvo spēju attīstīšanai.

Skatuves kustības elementu apguve.

Deju etīžu veidošana. Teatralizēti deju miniuzvedumi.

Leļļu izmantošana teatralizēto uzvedumu  veidošanā bērniem.

Dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve.

Teatralizēto uzvedumu izspēlēšana  ar leļļu teātra elementiem.

Muzikāli teatrāla uzveduma veidošana.

Uzvedumu sižeti, scenāriji dažāda vecuma bērniem (3-10gadi). Darbs ar literāro materiālu.

Uzveduma muzikālais un vizuālais noformējums.Muzikāli teatrālo uzvedumu apguve un atskaņošana.

Semināra norise:

28.08: 12.00-17.00; 29.08: 9.00-15.00

Rīgas 213.pirmsskolā (Vesetas 11, pie Arēna Rīga un Olimpiskā Sporta centra)

Mācību līdzekļi: semināra laikā būs iespēja iegādāties  Maijas Rodinas metodiskos līdzekļus (grāmatas, CD).

Semināra valoda:   Lektore vadīs semināru krievu valodā. Programma veidota praktiskās darbības formā,  semināra gaitā dalībnieki tiek iesaistīti radošās aktivitātēs, spēlēs un teatralizācijās.

Pieteikšanās un dalības maksa:

Semināra dalības maksa 66 EUR (organizācijas biedriem - biedra iemaksa/ziedojums 54 EUR).  Pieteikumu anketu lūdzam atsūtīt līdz 1.08.2018 uz e-pasta adresi orffseminari@gmail.com.

Pieteikuma anketa:

Semināra tēma, datums:

Vārds, uzvārds:

Personas kods: 

Tālrunis, e-pasta adrese:

Darba vieta:

Piedalīšanos iepriekšējos M.Rodinas semināros: jā / nē

© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv