Latviešu English

Dalības maksa


individuālā klavieru/ģitāras/vokālā nodarbība

individ. nodarbība  maksa par 1 nodarbību EUR
30 min. reizi nedēļā 14.00
45 min. reizi nedēļā 17.00
60 min. reizi nedēļā  20.00
  • veiciet maksājumu internetbankā katra mēneša beigās par apmeklētajām nodarbibām.
  • kā maksajuma mērķi norādiet: maksa par ............ (sava bērna vārds, uzvārds)
  • maksājumu adresējiet:
ORFF SIA
Reģ. Nr. 40003763019
SEB Latvija Unibanka kods UNLALV2X
Konts:LV09UNLA 0050006756448

Orff grupas nodarbība

dalībnieka vecums nodarbība grupā dalības maksa EUR mēnesī
7 -11 gadi

60 min. reizi nedēļā/

kalendārā menesī 4

26,-

  • veiciet maksājumu internetbankā līdz katra mēneša 20. datumam par nākošo mēnesi (piem. līdz 20. augustam par septembri)
  • kā maksajuma mērķi norādiet: dalības maksa par ............ (sava bērna vārds, uzvārds) ........mēnesī
  • maksājumu adresējiet:
ORFF MŪZIKAS STUDIJA
Reģ.Nr. 40008127019
SEB Latvijas Unibanka kods UNLALV2X
KONTS: LV95UNLA0050012253927

 

© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv