Latviešu English

Sigulda


Nodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Siguldā, Līvkalna ielā 26

Jūsu bērns dzimis /

vecums 2018.g. septembrī

 Diena un laiks

2017.g. sep.-2018.feb.

Ceturtdiena, pl.13.00

Trešdiena pl.12.00*

2017.g. marts-augusts

Trešdiena, pl.10.00

Ceturtdiena pl.10.00

Ceturtdiena, pl.11.00

2016.g. sep.-2017.g. feb.

Trešdiena, pl.09.00

2015.g. sep.-2016. aug.

Trešdiena, pl.11.00

3/4 g.

Trešdiena, pl.17.00

Ceturtdiena pl.12.00

5/6 g.

Trešdiena, pl.18.00

                                                                      * pēc pieprasījuma                                                                                                                                       

Maksa par nodarbību EUR 6.00

Norēķins jāveic katra mēneša beigās sekojošā kontā: 

SIA ORFF SIGULDA
reģ.Nr.40103584049
AS SWEDBANK kods HABALV22
konts: LV71HABA0551033987539.

Lūdzu visus pieteikties!

Ella Umbleja tālr. 29458952, ella@orff.lv

 

 

© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv