Latviešu English

Bērniem


"Dziesmas, rotaļas, kustība un mūzikas instrumentu spēle"

Bērniem vecumā no pusgadiņa līdz skolas vecumam interesantas, attīstošas mūzikas nodarbības. Mūzikai ir neatsverama nozīme bērna attīstībā. Tā bagātina garīgo pasauli, valodas krājumu un iztēli. Programma palīdzēs vispusīgi attīstīt muzikālās dotības - dzirdi, ritma izjūtu, dziedāšanu, kustību koordināciju.
Ar dziesmām/drāmām, muzikālām pasakām un daudztembrāliem instrumentiem palīdzam veidot bērnam emocionāli spilgtus muzikālus iespaidus.


© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv